TaskBeat

Rak płuc

Rak płuca jest najczęściej występującym nowotworem na świecie i w Polsce. W Polsce każdego roku stwierdza się około 23 000 nowych zachorowań na raka płuca. Rak płuc jest pierwszą przyczyną zgonu mężczyzn i trzecią przyczyną zgonu kobiet. Pierwotny nowotwór płuca jest nowotworem wywodzącym się z komórek nabłonkowych. Wyróżnia się cztery podstawowe typy histologiczne raka płuca: rak płaskonabłonkowy płuca, który umiejscowiony jest zwykle centralnie w pobliżu oskrzeli, rak drobnokomórkowy płuca, który rozwija się w obwodowych częściach płuca, rak gruczołowy płuca, który zwykle lokalizuje się w obwodowych częściach płuca i rak wielkokomórkowy płuca, który może pojawiać się w każdej części płuca. Ze względu na wymienione cechy kliniczne, raki płuca dzielimy na niedrobnokomórkowe raki płuca (NDRP) i drobnokomórkowe raki płuca (DRP). Drobnokomórkowy rak płuca składa się głównie z komórek niezróżnicowanych, szybko się rozmnaża, szybko daje przerzuty i gorzej poddaje się terapii. Niedrobnokomórkowy rak płuca wywodzi się z komórek nabłonka zróżnicowanego na komórki gruczołowe lub komórki nabłonka płaskiego, rzadziej daje przerzuty, rośnie wolniej i lepiej poddaje się terapii. Raki niedrobnokomórkowe stanowią 75%, a drobnokomórkowe 25% raków płuca.

Rak płuc - ARTYKUŁY

45 artykułów
Odkrycie biomarkera, który określa prawdopodobieństwo skuteczności terapii przewciwnowotworowej

Badacz Diether Lambrechts z VIB – KU Leuven, odkrył biomarker, który potencjalnie może przewidzieć, który pacjent osiągnie większe...

Rak: molekuły-przynęty poprawiają wyniki radioterapii

Molekuły nazwane Dbait, które właśnie są badane we wstępnej próbie klinicznej jako terapia przeciwko nowotworom, posługują się...

Magnesy przeciwko rakowi

Naukowcy francuscy z instytutu Institut Laue-Langevin (ILL) w Grenoble pracują właśnie nad lekiem, który pozwoli lepiej namierzać...

Rak może wymagać prostszych genetycznych mutacji niż to wcześniej zakładano

Chromosomowe delecje w DNA często obejmują tylko jedną z dwóch kopii genów odziedziczonych od każdego z rodziców. Ale naukowcy nie...

Badania w kierunku raka płuc sugerowane starszym palaczom
2012-05-31,
Rak płuc

Nowe wytyczne dotyczące raka płuc, przedstawione przez trzy amerykańskie grupy medyczne, zalecają coroczne badania, ale jedynie w...

Obejrzyj filmy o raku płuc!

Rak płuc - FORUM

695 postów