TaskBeat

Mammografia i mammografia diagnostyczna. Zalety i wady, wyniki mammografii.

Kategorie:
Onkologia
,
Zdrowie kobiety

Choroby:
Rak piersi
Poleć stronę
Mammografia i mammografia diagnostyczna. Zalety i wady, wyniki mammografii.

Mammografia jest zwykle pierwszym wykonywanym badaniem obrazowym.

W zależności od wyników uzyskanych w mammografii, niezbędne może być wykonanie innych badań obrazowych, takich jak ultrasonografia lub obrazowanie metodą rezonansu magnetycznego (magnetic resonance imaging, MRI). Jeśli konieczne jest przeprowadzenie biopsji, lekarz, po uzyskaniu świadomej zgody pacjentki zaleca poddanie się procedurze bezpośredniego pobrania próbki tkanki, co umożliwia dokładniejsze określenie charakteru zmiany. Zwykle potrzeba zachodzi jedynie u około jednej czwartej pacjentek.

Mammografia diagnostyczna

Wykonywanie mammografii diagnostycznej trwa dłużej niż mammografii przesiewowej (którą przeprowadza się rutynowo w celu wykrycia ewentualnego raka piersi u kobiet w pewnej grupie wiekowej lub też u kobiet, będących w grupie dużego ryzyka zachorowania na raka piersi z powodu innych czynników), choć w obu badaniach wykorzystuje się to samo urządzenie. Dzieje się tak, ponieważ w trakcie mammografii diagnostycznej wykonuje się zwykle dodatkowe zdjęcia piersi oraz tkanek otaczających, aby uzyskać więcej szczegółów na temat wyglądających zmian.

Co to jest mammografia?

<div class="speech-bubble"><div class="speech-bubble-up"><div class="speech-mark-left"></div><em><a href="http://pastylka.pl/forum/rak-piersi/39381,predyspozycje-do-zachorowania-na-raka-piersi">Predyspozycje do zachorowania na raka piersi</a><br /> - Gość</em><div class="speech-mark-right"></div></div><div class="speech-bubble-down"><strong>Podyskutuj na forum!</strong></div></div>

W czasie wykonywania mammografii wykorzystuje się promienie rentgenowskie (promienie X), w celu uzyskania dokładnego obrazu gruczołu piersiowego.

Obraz powstaje dzięki różnicy w stopniu pochłaniania energii promieni rentgenowskich przez różne tkanki występujące w piersi. Tkanki zawierające duże tłuszczu pochłaniają więcej energii i na obrazie rentgenowskim mają ciemny wygląd podczas gdy tkanka łączna, pochłaniająca mniej energii, uwidacznia się jako różne odcienie bieli. Jakiekolwiek guzki nie występujące w prawidłowych warunkach w gruczole piersiowym uwidaczniają się jako biała zmiana. Przy pomocy badania mammograficznego można wykryć wiele nieprawidłowości, w tym obecność torbieli, guzów oraz zwapnień.

Zalety i wady mammografii

Zalety mammografii

  • Metoda bardzo czuła, przy pomocy której można wykryć 85% - 90% przypadków raka piersi.
  • Można wykryć mikrozwapnienia o średnicy nie przekraczającej 0,5 mm.
  • Można wykryć guzek nawet na dwa lata przed tym, zanim stanie się on wyczuwalny w badaniu palpacyjnym.
  • Bezpieczna, skuteczna i nieinwazyjna metoda badania gruczołu piersiowego.
  • Dawka dostarczanego promieniowania rentgenowskiego jest mała i ryzyko z nią związane jest mniejsze niż korzyści odnoszone w wyniku przeprowadzenia badania.

Wady mammografii

  • Metoda mniej skuteczna w wykrywaniu guzków piersi u kobiet poniżej 30 roku życia, z powodu większej gęstości tkanek gruczołu piersiowego.
  • Podczas wykonywania badania może być odczuwalny pewien dyskomfort związany z uciśnięciem piersi w urządzeniu.
  • Metoda nie jest odpowiednia dla kobiet z implantami piersi wypełnionymi silikonem lub solą fizjologiczną.
  • Wywołanie zdjęć wymaga pewnego czasu – wyniki badania nie są więc znane natychmiast.
  • Ujemny wynik badania nie zawsze oznacza, że nie ma raka.

Jak wykonuje się mammografię diagnostyczną?

Przed wykonaniem mammografii pacjentkę bada doświadczony lekarz. Aby mogło powstać zdjęcie mammograficzne, pierś musi być ściśnięta pomiędzy dwiema plastikowymi płytkami. Sutek staje się bardziej płaski, a promienie rentgenowskie łatwiej mogą przeniknąć przez tkanki gruczołu piersiowego, co zwiększa dokładność badania. Może to spowodować pewien dyskomfort, ale nie powinno być bolesne. Następnie mała dawka promieniowania X przenika przez uciśniętą pierś, tworząc obraz na kliszy rentgenowskiej. Ważne jest, by na mammogramie uwidoczniła się cała pierś, tak żeby żaden jej fragment nie został pominięty w badaniu.

W zależności od wskazań, do wykonania mammografii może być wymagane wykonanie dodatkowych projekcji, takich jak zdjęcia celowane, skierowane na poszczególne guzki lub zdjęcia wykonane po dodatkowym uciśnięciu wybranego obszaru sutka, w celu lepszego uwidocznienia właśnie tej okolicy.

Wyniki mammografii

Radiolog ocenia mammogramy pod kątem obecności objawów wskazujących na to, czy guzek wykazuje cechy raka, czy jest to raczej zmiana łagodna. Porównanie obecnego badania z wcześniej wykonywanymi zdjęciami u tej samej pacjentki (jeśli takie są dostępne) może być bardzo pomocne i ważne jest, by dostarczyć radiologowi wszystkie robione kiedykolwiek zdjęcia piersi.

Mammogram powinien być oceniany przez doświadczonego radiologa, który rocznie powinien opisywać około 4000 – 5000 zdjęć piersi. Nie należy mieć oporów przez upewnieniem się co do kwalifikacji posiadanych przez radiologa oraz domaganiem się powtórnej oceny, jeśli istnieją wątpliwości co do wyniku badania.

Bez względu na wynik mammografii, rozpoznanie raka piersi nie będzie postawione bez wykonania kolejnych, potwierdzających badań (na przykład ultrasonografii lub MRI) i na koniec, przeprowadzenie badania próbki tkanki lub wykonania biopsji.

Dodaj komentarz do artykułu

Awatar
Gość
Wybierz nick i awatar!