TaskBeat
Jak wygląda leczenie ostrej białaczki?

Podstawowa zasada leczenia jest niezależna od rodzaju ostrej białaczki - standardowym postępowaniem jest chemioterapia w warunkach szpitalnych.

Pierwszym cyklem chemioterapii jaki pacjent otrzymuje jest chemioterapia indukująca, która ma za zadanie uzyskanie cofnięcia się choroby (indukcję remisji) do poziomu niewykrywalnego standardowymi badaniami. W ostrej białaczce szpikowej trwa 7 dni codziennie a w ostrej białaczce limfoblastycznej podawana jest co tydzień przez cztery tygodnie.

Kolejne cykle to chemioterapia konsolidująca, której zadaniem jest wzmocnienie (konsolidacja) remisji. W ostrej białczce szpikowej chemioterapię podaje się przez kilka dni. W ostrej białaczce limfoblastycznej leczenie przebiega według schematu, w którym chemioterapię podaje się w określonych dniach na przestrzeni kilku tygodni. W ostrej białaczce limfoblastycznej konieczne jest również wykonywanie punkcji lędźwiowych celem sprawdzenia czy komórki białaczkowe nie przedostały się do centralnego systemu nerwowego.

<div class="speech-bubble"><div class="speech-bubble-up"><div class="speech-mark-left"></div><em><a href="http://pastylka.pl/forum/ostra-bialaczka/9362,jak-rodzaj-bialaczki-wplywa-na-wybor-leczenia">Jak rodzaj białaczki wpływa na wybór leczenia?</a><br /> - Gość</em><div class="speech-mark-right"></div></div><div class="speech-bubble-down"><strong>Podyskutuj na forum!</strong></div></div>

Po zakończeniu leczenia indukującego i konsolidującego remisją (ustąpieniem choroby) część pacjentów kierowanych jest do przeszczepu szpiku, część zaś otrzymuje cykle chemioterapii podtrzymującej, które są o wiele mniej intensywne niż poprzednie i nie wymagają długich pobytów w szpitalu.

Leki cytostatyczne (chemioterapia) podawane są drogą dożylną. Jednak ze względu na silne działanie drażniące nie jest możliwe podawanie ich do żyły obwodowej poprzez wenflon. Konieczne jest zapewnienie dostępu do dużych naczyń żylnych co uzyskuje się poprzez założenie cienkiego przewodu (cewnik centralny) przez żyłę szyjną lub podobojczykową.

Autor: dr Kajetana Foryciarz, Klinika Hematologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie

Dodaj komentarz do artykułu

Awatar
Gość
Wybierz nick i awatar!