TaskBeat

Nowotwór szyi i głowy

Nowotwory głowy i szyi obejmuje raki zlokalizowane w górnej części układu pokarmowego i oddechowego (jama ustna, gardło, krtań, jama nosowa, gruczoły ślinowe i zatoki oboczne nosa). Nowotwory te różnią się historią naturalną i rokowaniem, jednak w wielu opracowaniach są ujmowane jako jedna grupa. Szczególne znaczenie tej grupy nowotworów związane jest z towarzyszącymi im poważnymi dolegliwościami fizycznymi. Nowotwory umiejscowione w tym obszarze z reguły utrudniają podstawowe czynności życiowe (oddychanie, odżywianie i mowę), a niekiedy upośledzać mogą wzrok, słuch, węch, smak i inne czynności układu nerwowego. Zniekształcenia i ubytki czynnościowe w wyniku choroby i jej leczenia mają negatywne skutki psychologiczne i społeczne. Nowotwory głowy i szyi stanowią 5,3% wszystkich zarejestrowanych w Polsce nowotworów złośliwych, w tym 8,3% wśród mężczyzn i 1,9% wśród kobiet. Czynniki ryzyka Podstawowym czynnikiem przyczynowym raków narządów głowy i szyi jest: dym tytoniowy, Inne... więcej

Rak jamy ustnej

Rak jamy ustnej to groźna i podstępnie przebiegająca choroba. Późne wykrycie nowotworu powoduje śmiertelność rzędu 50-60% w...

Rak: molekuły-przynęty poprawiają wyniki radioterapii

Molekuły nazwane Dbait, które właśnie są badane we wstępnej próbie klinicznej jako terapia przeciwko nowotworom, posługują się...

Odkrycie biomarkera, który określa prawdopodobieństwo skuteczności terapii przewciwnowotworowej

Badacz Diether Lambrechts z VIB – KU Leuven, odkrył biomarker, który potencjalnie może przewidzieć, który pacjent osiągnie większe...

Magnesy przeciwko rakowi

Naukowcy francuscy z instytutu Institut Laue-Langevin (ILL) w Grenoble pracują właśnie nad lekiem, który pozwoli lepiej namierzać...

Rak może wymagać prostszych genetycznych mutacji niż to wcześniej zakładano

Chromosomowe delecje w DNA często obejmują tylko jedną z dwóch kopii genów odziedziczonych od każdego z rodziców. Ale naukowcy nie...