TaskBeat

Guz Pancoasta

Guz Pancoasta (zespół Pancoasta, ang. Pancoast syndrome) – szczególna postać kliniczna raka oskrzela, zlokalizowanego obwodowo w okolicy szczytu płuca. W amerykańskich danych epidemiologicznych 95% przypadków tej postaci raka jest rakiem niedrobnokomórkowym (najczęściej rakiem płaskonabłonkowym, SCC - 52%). Pierwszym objawem bywa ból okolicy barku spowodowany uciskiem lub naciekaniem splotu ramiennego, opłucnej ściennej, żeber I-III. Charakterystyczny jest zespół objawów neurologicznych spowodowanych uciskiem splotu barkowego oraz zespół Hornera (m.in. ptosis, miosis, enophtalmus) spowodowany uciskiem lub naciekaniem zwojów współczulnych. Nazwa pochodzi od Henry'ego Pancoasta, amerykańskiego radiologa, który jako pierwszy opisał jednostkę chorobową w 1924 roku. więcej