TaskBeat

Orzeczenie o niepełnosprawności

Poleć stronę
Orzeczenie o niepełnosprawności

Jeżeli chcesz korzystać z uprawnień i świadczeń przysługujących osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom, Twoje dziecko musi mieć wydane orzeczenie o niepełnosprawności (dla osób do 16 roku życia) lub orzeczenie o lekkim, umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności (dla osób powyżej 16 roku życia).

Orzeczenie o niepełnosprawności jest to podstawowy, niezbędny dokument dla osoby niepełnosprawnej. Upoważnia do ubiegania się o m.in. zasiłek pielęgnacyjny, dodatki do zasiłków rodzinnych, ulgi rehabilitacyjnej, świadczenia pielęgnacyjnego.

Jak uzyskać orzeczenie o niepełnosprawności?

Jeżeli mamy już zaświadczenie lekarskie z diagnozą naszego dziecka musimy złożyć stosowny wniosek do Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, właściwego dla naszego miejsca zamieszkania:

 • Zielona Góra – powiaty krośnieński, zielonogórski i miasto Zielona góra,
 • Nowa Sól – powiaty nowosolski i wschowski,
 • Żagań - powiaty żagański i żarski,
 • Świebodzin - powiaty świebodziński i międzyrzecki,
 • Gorzów Wlkp., ul Walczaka 42 - powiaty słubicki, sulęciński i m. Gorzów Wlkp.,
 • Gorzów Wlkp., ul. Walczaka 110 - powiaty gorzowski i strzelecko-drezdeński.

<div class="speech-bubble"><div class="speech-bubble-up"><div class="speech-mark-left"></div><em><a href="http://pastylka.pl/forum/zespol-downa/11456,pamietnik-ciazy-spisany-przez-mame-ani-urodzonej-z-zespolem-downa">Pamiętnik ciąży spisany przez mamę ani urodzonej z zespołem downa</a><br /> - Pastylka</em><div class="speech-mark-right"></div></div><div class="speech-bubble-down"><strong>Podyskutuj na forum!</strong></div></div>

Do wniosku dołączamy:

 • zaświadczenie lekarskie na określonym druku, wypełnione przez lekarza, pod opieką którego znajduje się dziecko (pediatra, neurolog, psychiatra);
 • kserokopie dokumentacji medycznej, wyników badań, konsultacji, opinie psychologiczne, pedagogiczne.

Orzeczenie o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności zawiera m.in. wskazania do korzystania z systemu środowiskowego wsparcia, uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej, konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji, konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Orzeczenie o niepełnosprawności jest decyzją administracyjną. Od negatywnej decyzji, bądź takiej, która nas nie satysfakcjonuje można się odwołać w terminie 14 dni od jej otrzymania do Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Gorzowie Wlkp., ul. Jagiellończyka 8, 66-400 Gorzów Wlkp.

Symbol przyczyny niepełnosprawności zawarty w orzeczeniu o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności lub wskazaniach do ulg i uprawnień odzwierciedla rozpoznanie choroby, która powoduje zaburzenia funkcji organizmu oraz ogranicza wykonywanie czynności życiowych i aktywności społecznej.

Symbole przyczyn niepełnosprawności:

 • 01-U – upośledzenie umysłowe;
 • 02-P – choroby psychiczne;
 • 03-L – zaburzenia głosu, mowy i choroby słuchu;
 • 04-O – choroby narządu wzroku;
 • 05-R – upośledzenie narządu ruchu;
 • 06-E – epilepsja;
 • 07-S – choroby układu oddechowego i krążenia;
 • 08-T – choroby układu pokarmowego;
 • 09-M – choroby układu moczowo-płciowego;
 • 10-N – inne w tym schorzenia: endokrynologiczne, metaboliczne, zaburzenia enzymatyczne, choroby zakaźne i odzwierzęce, choroby układu krwiotwórczego.
 • 12-C – całościowe zaburzenia rozwojowe.

Orzeczenie może zawierać więcej niż jeden, ale nie więcej niż trzy symbole przyczyn niepełnosprawności, które wpływają na zaburzenie funkcji organizmu.

Osoby posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności mają prawo do korzystania w życiu codziennym z pewnych ulg i uprawnień.

Dzieci i młodzież niepełnosprawna uczęszczające do szkoły, nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia, a studenci do 26 roku życia, ich rodzice lub opiekunowie mają prawo do:

 • -78% ulgi na przejazdy w pociągach osobowych i pospiesznych, ekspresowych EC, IC, PKP (tylko w 2 klasie) i we wszystkich rodzajach autobusów PKS na trasie z miejsca zamieszkania lub miejsca pobytu do: szkoły, przedszkola, ośrodka rehabilitacji, domu pomocy społecznej, zakładu opieki zdrowotnej, poradni psychologiczno-pedagogicznej, placówki opiekuńczo-wychowawczej, ośrodka wsparcia i z powrotem, na podstawie legitymacji szkolnej.
 • bezpłatnych przejazdów na trasie z miejsca zamieszkania do szkoły, na podstawie ważnej legitymacji szkoły specjalnej z podaną trasą dojazdu (dotyczy młodzieży uczęszczającej do szkół specjalnych). Do bezpłatnego przejazdu ma prawo również opiekun dziecka na podstawie zaświadczenia wydanego przez szkołę, z podaną trasą dojazdu.

Grażyna Kochaniak

Tagi: zespół downa, dziecko z zespołem downa

Dodaj komentarz do artykułu

Awatar
Gość
Wybierz nick i awatar!