TaskBeat

Jak czytać wyniki morfologii?

Poleć stronę
Jak czytać wyniki morfologii?

Morfologia

W poniższej tabeli podajemy prawidłowe wartości oraz podpowiadamy, jakie mogą być przyczyny odstępstwa od normy. Pamiętaj, że wyniki badań zawsze trzeba pokazać lekarzowi.

Co to jest Norma Wzrost Spadek
RBC Krwinki czerwone, czyli erytrocyty – transportują tlen z płuc do komórek oraz dwutlenek węgla z komórek do płuc. Kobiety:
3,9 – 5,6 M/ul.

Mężczyźni:
4,5 – 6,5 M/ul.
Zdarza się u osób przebywających w górach i u palaczy. Może być też spowodowany chorobami płuc przebiegającymi z niedotlenieniem. U kobie może być wynikiem obfitych miesiączek. Poza tym bywa skutkiem utraty krwi (np. z wrzodu żołądka lub dwunastnicy) i objawem anemii.
HGB Stężenie hemoglobiny, czyli białka, dzięki któremu krwinki czerwone mogą dostarczać tlen do komórek i "zabierać" z nich dwutlenek węgla. Kobiety:
6,8 – 9,3 mmol/l
lub
11,5 – 15,5 g/dl.

Mężczyźni:
7,4 – 10,5 mmol/l
lub
13,5 – 17,5 g/dl.
Występuje przy odwodnieniu lub wzroście erytrocytów. Świadczy m.in. o anemii.
HTC Hematokryt – wskaźnik, który określa, jaką część krwi zajmują krwinki czerwone. Kobiety:
37 – 47 proc.

Mężczyźni:
40 – 51 proc.
Jest oznaką odwodnienia. Występuje też wtedy, gdy dochodzi do zwiększenia gęstości krwi. Może wskazywać na anemię.
MCV Średnia objętość krwinki czerwonej. Pozwala sprawdzić, czy erytrocyty nie są za małe lub za duże. Kobiety:
80 – 100 fl.

Mężczyźni:
80 – 99 fl.
Bywa sygnałem anemii związanej z niedoborem witaminy B12 lub/i kwasu foliowego. Świadczy o niedokrwistości spowodowanej niedoborem żelaza.
MCH Średnia zawartość hemoglobiny w krwince czerwonej. Kobiety:
26 – 34 pg.

Mężczyźni:
27 – 35 pg.
Anemia z niedoboru żelaza. Występuje w przypadku niektórych rodzajów niedokrwistości.
MCHC Stężenie hemoglobiny w krwince czerwonej, czyli miara wysycenia erytrocytów hemoglobiną. Kobiety:
30 – 37 g/dl.

Mężczyźni:
32 – 37 g/dl.
Występuje w przypadku anemii z niedoboru żelaza. Pojawia się w tzw. Niedokrwistości makrocytowej.
PLT Płytki krwi (trombocyty), czykli rodzaj krwinek, które potrafią łączyć się ze sobą. Tworzą wtedy skrzep uniemożliwiający wypływ krwi z rany. Kobiety:
150 – 450 tys./ul.

Mężczyźni:
140 – 440 tys./ul.
Nadpłytkowość stwierdza się m.in. W przypadku przewlekłych stanów zapalnych, po wysiłku fizycznym i przy niedoborze żelaza. Małopłytkowość może być spowodowana upośledzeniem wytwarzania płytek krwi w szpiku.
MPV Średnia objętość płytek we krwi. Kobiety:
7 – 12 fl.

Mężczyźni:
7 – 12 fl.
Przyczyną może być np. reumatoidalne zapalenie stawów. Powodem bywa anemia.
WBC Białe ciałka krwi (leukocyty). Ich głónym zadaniem jest walka z infekcjami. Kobiety:
3,8 – 10 tys./ul.

Mężczyźni:
3,8 – 10 tys./ul.
Może mieć przyczyny fizjologiczne, np. wysoka temperatura, opalanie czy stres. Zdarza się też, że świadczy o stanie zapalnym. Czasem wiąże się z uszkodzeniem szpiku kostnego przez środki chemiczne, promieniowanie czy choroby.
LYM Limfocyty, czyli podstawowe komórki układu odpornościowego. Kobiety:
0,6 – 4,1 K/ul.

Mężczyźni:
0,6 – 4,1 K/ul.
Ich liczba wzrasta w takich chorobach, jak krztusiec, chłoniaki, świnka, gruźlica, kiła. Może wywołać go stosowanie kortykosterydów, a także ciężkie zakażenie wirusowe.
MONO Monocyty, czyli białe ciałka krwi, które niszczą zarazki, wchłaniając je. Kobiety:
0,1 – 0,8 G/l.

Mężczyźni:
0,1 – 0,8 G/l.
Może być spowodowany m.in. Mononukleozą, gruźlicą, urazami chirurgicznymi. Bywa skutkiem toczącej się w organiźmie infekcji, a także stosowania glikosterydów.
OB Odczyn Biernackiego. Określa szybkość opadania krwinek czerwonych w osoczu. Kobiety:
< 12 mm po 1 godz.

Mężczyźni:
< 8 mm po 1 godz.
U kobiet OB może wzrastać przed miesiączką i w jej trakcie, w okresie ciąży i połogu. Wysokie OB może też wskazywać na toczący się stan zapalny. Może wystąpić przy nadkrwistości oraz niewydolności krążenia.

Uwaga: Podane normy mają charakter informacyjny, często są różne w różnych laboratoriach (choć różnice nie są duże). Pamiętaj, że pojedynczy nieprawidłowy parametr nie musi świadczyć o chorobie – dlatego interpretacja wyników powinna być połączona z oceną Twojego stanu zdrowia przez lekarza.

Dodaj komentarz do artykułu

Awatar
Gość
Wybierz nick i awatar!